İmtiyaz Sahibi

Burak Akan

Genel Yayın Yönetmeni

Burak Akan

Creative Directör

Çağlar Çağlar

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Serkan Çabuş

Yönetici Asistanı

Berk Doğancıoğlu

Koordinatör

Serkan Çabuş

Editör

Özge Sarı

Hukuk Sorumlusu

Av.Özlem Yılmaz

Fotoğraf Sanatçısı

İhsan Menkü

Serdal Demirci

Saime Güler

Basın Bültenleri ve Davetler İçin

mooddergisi@gmail.com